Ullevålseter

Servering siden 1927

Bilder fra alle sesonger